Julkampanj

(in english below)

 

VAD ÖNSKAR DU DIG I JULKLAPP?

 

Nätverket Ingen människa är illegal önskar sig en gränslös värld.

 

Gränser finns inte bara mellan nationer utan även här i Stockholm. Under julen blir de ännu tydligare för samhällets mest utsatta. En sådan grupp är papperslösa personer.

 

Många nekas asyl eller uppehållstillstånd på grund av Sveriges rasistiska migrationspolitik och lever idag som papperslösa. Det innebär att inte ha tillgång till viktiga samhällsfunktioner, exempelvis kollektivtrafiken. Tunnelbanespärrar och biljettkontroller används som gränskontroller. Har du inte ”rätt” papper riskerar du att bli deporterad om du saknar giltig biljett.

 

Önskar du dig också en gränslös värld? Ge bort ett SL-kort som ger en papperslös person möjligheter att röra sig i staden och ta sig till arbete, skola och vänner.

 

Sätt in pengar till PG 47 25 43-8 för:

 

1 SL-kort 790 kr

½ SL-kort 395 kr

¼ SL-kort 197,50 kr

Valfri summa

 

Ingen människa är illegal arbetar praktiskt med att stödja papperslösa personer. Alla pengar går direkt och oavkortat till personer som saknar ”rätt” papper.

 

in english:

 

WHAT DO YOU WANT FOR CHRISTMAS?

 

No one is illegal wants a world without borders.

 

Borders does not only exist between nations but also here in Stockholm. During Christmas, they become even more distinct for the society's most vulnerable. One such group is undocumented persons.

 

Many people are refused asylum or a residence permit on the basis of Sweden's racist immigration politics and has to live as undocumented. That means not having access to important social functions, such as public transport. Metro gates and ticket controls are used as border controls. If you don't have the "right" papers you risk being deported if you don't have a valid ticket.

 

Do you also wish for a world without borders? Give an SL card that gives a person without “right” papers possibility to travel in the city and get to work, school and friends.

 

Transfer money to PG 47 25 43-8 for:

 

1 SL-card 790 SEK

½ SL-card 395 SEK

¼ SL-cards 197.50 SEK

Any amount

No one is illegal works with providing practical support for undocumented people. All money goes directly and in full to those who lack the "right" papers.