Intromöte Fristad Stockholm 26/8

Hjälp till att öppna upp och ta tillbaka staden, kom på ett introduktionsmöte för FRISTAD STOCKHOLM den 26 augusti!

Vi behöver fler aktivister till projektet Fristad Stockholm. I kampen för ett Stockholm som är öppet för alla som bor i staden så måste det skapas fler öppna och trygga platser. Idag är stora delar av Stockholm omöjligt att röra sig i utan pengar och som papperslös lever du ständigt under hotet att bli gripen, slängd i förvar och utvisad.

Eftersom att det finns en okunskap inom staten, landstinget och kommuner om vilka grundläggande mänskliga rättigheter människor som saknar svenskt medborgarskap har så behöver vi gå före och informera om vilka lagstadgade skyldigheter myndigheterna har men också öppna upp nya platser.

Nu behöver vi fler personer som vill vara med och engagera sig i projektet. Du behöver inte ha någon specifik förkunskap. Ju fler vi är desto mer kan vi göra!

Är du intresserad av att solidarisera? Kom på introduktionsmöte tisdagen den 26 augusti klockan 18:00, Folkskolegatan 32 (T-bana Hornstull).