Ingen Människa är Illegal får stipendium

Kommittén för rättighetsfrågor inom Västra Götalandsregionen utlyser årligen ett stipendium på 100 000 kronor för att belöna arbete med mänskliga rättigheter i Västra Götaland.

 

Årets nomineringar var så bra att politikerna i kommittén delade upp stipendiet på tre mottagare: Integrationsforum mot rasism i Trollhättan, Nätverket Ingen människa är illegal i Göteborg samt Svenska Franciskushjälpen i Göteborg.

 

Läs mer här: http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Rattighetskommittens-kansli/Skapa-pressmeddelanden/Manniskorattsstipendium-till-foreningar-som-visar-var-de-manskliga-rattigheterna-brister/