Inga fler chartrade plan, inga fler deportationer!

Natten till den 25 maj 2011 ska ännu ett chartrat plan deportera människor till Bagdad. Aktion Mot Deportation Stockholm och Aktion Mot Deportation Uppsala kommer därför att genomföra en aktion vid Migrationsverkets flyktingförvar i Märsta.

Det här är en i raden av det ökade antalet tvångsutvisningar som har skett sedan 2009, då regeringen började kräva ett högre tempo i avvisningarna av tiotusentals tidigare asylsökande. Polisen började då att deportera flyktingar i grupp i chartrade flygplan istället för det tidigare systemet då verkställandet av utvisningar skedde individuellt. 

Aktionen på tisdag natt kommer att genomföras i protest mot den svenska asylpolitiken i allmänhet, och den aktuella utvisningen i synnerhet.

Domstolarnas tillämpning av utlänningslagar har blivit mycket mer restriktiv. När Migrationsverket beslutar att avvisa, utvisa eller överföra asylsökande till deras hemländer gör domstolarna i de flesta fall inget annat än att fastslå migrationsverkets bedömning. Domstolarnas bedömning har blivit ett sätt att kontrollera migration och är långt ifrån den rättssäkerhet som förväntas av en rättvis och seriöst utformad asylprocess

Detta får inte, och ska inte fortgå.

Aktion Mot Deportation är ett nätverk sammansatt av självbestämmande lokalgrupper som finns representerade på fyra platser i landet. Med aktioner, opinionsbildning samt direkta aktioner kämpar vi mot detta våld som dagligen utförs från den svenska staten i de svenska medborgarnas namn, för att alla deportationer ska stoppas samt att alla asylsökande släpps ur migrationsverkets förvar.

Aktion Mot Deportation Stockholm
Aktion Mot Deportation Uppsala