Inbjudan till No Border Camp i Calais (Frankrike) 23-29 juni

No Border lägret är ett samarbete mellan franska och belgiska aktivister, grupper som jobbar med migranter och UK No Borders Network. Lägret syftar till att synliggöra den hemska verkligheten i Calais och norra Frankrike, bygga kontakter mellan grupper som jobbar med migranter och migrationsfrågor, och sist men inte minst, att utmana myndigheter på plats för att protestera mot det ökade förtrycket av migranter och lokala aktivister.

Lägret kräver fri rörlighet för alla, upphävande av nationsgränser och alla migrationskontroller. Vi efterlyser en radikal rörelse mot kontrollsystem som delar upp oss i medborgare och icke-medborgare, i människor med papper och utan.

Varför Calais?

Vi har valt Calais av två huvudsakliga skäl, för det första är det en viktig historisk plats där utveckling och praxis för den europeiska migrationspolitiken länge varit en flaskhals för de som vill komma till Storbritannien. Men för det andra och ännu viktigare är det är också ett centrum för kampen mellan de som vill se ett stopp för all invandring till EU, och de försöker att bryta ner barriärer mellan folk och de gränser som hindrar fri rörlighet för alla, inte bara det privilegierade fåtalet.

Sedan mitten av 90-talet har tiotusentals migranter levt i misär i Calais medan de väntat på sin chans att passera kanalen till England. Mellan 1999 och 2002 hade Röda korset ett center i angränsande Sangatte men detta var tvunget att stänga efter politiska påtryckningar från Frankrike och Storbritannien. Sedan dess har massiv polisiär närvaro och förtryck i Calais tvingat tusentals män, kvinnor och barn att vandra längs den norra kusten i Frankrike, Belgien och Holland. De blir rutinmässigt tårgasförgiftade, misshandlade och arresterade av polisen och satta i förvar i Coquelle. Polisen bränner regelbundet papperslösas vindskydd och de få ägodelar de kan innehålla. De lokala grupper som stöder papperslösa med mat och annat humanitärt stöd utsätts för allt större angrepp från polisen och ett antal aktivister har arresterats under de senaste månaderna. Under tiden har den brittiska immigrationsministern Phil Woolas krävt att ett permanent förvar byggs i Calais hamn.

 

Calais är dock fortfarande bara en liten del av alla europeiska migrationskontroller, men en stor inre gräns inom EU och dess inre gränskontroller. Sedan början av decenniet har EU försökt bygga en "Fästning Europa", externalisera EUs gränser till Afrika och Asien genom att patrullera Medelhavet och Afrikas västkust med Frontex, samt att betala länder som Ukraina och Marocko för att upprätta migrationskontroller där.

 

Detta system av gränskontroller och myndigheter skapar två typer av migranter: ett litet antal "kvalificerade" migranter, som utsetts till "nyttiga" för staten, och ett överväldigande antal papperslösa arbetare som inte har några rättigheter och därför utnyttjas som billig arbetskraft. Därför är kampen för fri rörlighet för alla också en kamp för alla arbetares rättigheter.

 

Bygga nätverk och arbeta tillsammans ger oss möjlighet att dela information mellan oss på en internationell nivå. Det ger oss också möjlighet att utnyttja de misstag och sprickor i Fästning Europa. I november förra året bidrog just transnationell solidaritet till att förhindra den planerade utvisningen av afghaner från Calais till Kabul.

 

No Border lägret i Calais kommer att fortsätta den tradition av No Border läger som funnits sedan slutet av 1990-talet. Det kommer vara en plats för att dela information, kunskap och erfarenheter, en plats för att planera och vidta åtgärder mot det system av gränser som skiljer oss alla åt. Under århundraden har det europeiska imperiet utnyttjat jord, resurser och människor i majoritetsvärlden för att bli rika och mäktiga och krig, miljöförstörelse och stora orättvisor har kommit därefter. De som försöker att resa till Storbritannien eller någon annanstans i Europa utmanar denna orättvisa. Situationen i Calais är ett resultat av den kompromiss som kommit till av intressekonflikten mellan fransk och brittisk invandringspolitik. Vi bjuder in grupper, nätverk och enskilda personer för att agera i hela Europa och tillsammans kämpa i den globala solidaritetsrörelse försvarar rätten för alla människor att själva välja var de bor och lever.

Lika rättigheter för alla! Ingen människa är illegal! Fri rörlighet och rätt att stanna för alla!

http://calaisnoborder.eu.org

calais@riseup.net

http://london.noborders.org.uk/calais2009