Imäi Umeå igång!

Ingen människa är illegal Umeå startade upp precis innan sommaren och är nu i full gång med att arbeta för att få in pengar och ut information. Kommande är en stödfestlighet på Verket fredagen den 26 oktober från kl. 19 med band, film, mat och dans! 50 kr (mer eller mindre efter det du har möjlighet till) i entré.

Vi är ständigt i behov av nya boenden och personer som vill ge pengar för att möjliggöra drägliga liv för de papperslösa som vi har kontakt med, har du möjlighet att hjälpa till?
Ge ett bidrag till vårt pg-konto: 64 93 20-9
Vill du ha kontakt med oss, ring på 072-549 42 70 eller maila på umea@ingenillegal.org eller besök oss på Facebook.