IMÄI kommer till bokmässan

Du hittar information och människor från nätverket vid Göteborgs rättighetscenter, Internationella torget.

 

Varmt välkommen!