ImäI Göteborg anordnade temadag om den nya arbetskraftsinvandringslagen

Den 15:e november anordnade Ingen Människa är Illegal- Göteborg tillsammans med Blå Stället en temadag om den nya arbetskraftsinvandringslagen. Ett 40-tal personer hade komit för att lyssna och ställa frågor. Evenemanget inleddes med en paneldebatt om lagens konsekvenser för asysökande och gömda i Sverige. Paneldeltagarna bestod av representanter från Ingen Människa är Illegal- Göteborg, Miljöpartiet, LO Göteborg samt en asylrättsaktivist som själv levt gömd under flera år. Moderaternas representant Mikael Cederbratt lämnade dock återbud i sista stund, knappt en timma innan debatten skulle börja.

 

Debatten kom främst att handla om två aspekter av den nya lagtexten- dels att papperslösa exkluderas och inte kan använda sig av det nya regelverket för att få laglig rätt att arbeta i Sverige, dels att lagen försätter asylsökande och gäststudenter som ”byter kö” och får uppehållstillstånd på arbetsmarknadsgrunder i ett starkt beroendeförhållande till sina arbetsgivare.

Miljöpartiets Mikaela Valtersson, som själv varit med och förhandlat fram den nya lagen med regeringspartierna, ställdes till svars av de andra paneldeltagarna och publiken. Valtersson menade att hennes parti drivit frågan om att inkludera papperslösa i regelverket, men till slut backat från kravet eftersom man upplevde läget som hopplöst och inte ville fördröja införandet av den nya lagen.

 

Angående det beroendeförhållande som följer av att arbetskraftsinvandrarens tillfälliga uppehållstillstånd under flera år är knutet till en enskild anställning, skiljde sig synsätten markant mellan paneldeltagarna.

 

Både Ingen Människa är Illegal och Anders Nilsson från LO menade att arbetskraftsinvandraren saknar förhandlingsposition eftersom denne saknar trygghet vid arbetslöshet. Därför kan arbetskraftsinvandraren pressas att jobba under skenkontrakt, alltså under sämre anställningsvillkor än de som fastställts i det anställningsavtal som skickats till myndigheterna.

Asylrättsaktivisten Farzin Khosravi beskrev att detta tidigare inträffat i bl.a. Tyskland, där asylsökande tvingats jobba utan lön för att kunna behålla anställningskontrakt och därmed undvika utvisning ur landet.

 

Mikala Valtersson menade att de allra flesta arbetsgivare inte kommer exploatera asylsökandes rädsla för att återsändas till hemlandet. Hon trodde inte att det skulle bli några större problem på området, och menade att myndigheter och fackföreningar kommer att kunna ingripa effektiv mot det fåtal arbetsgivare som missbrukar sin ställning.

 

Varken LO eller Miljöpartiet kunde svara på varför deras organisationer tillstyrkt regeringsinitiativet att utsträcka perioden av tillfälliga uppehållstillstånd till fyra år, innan permanent rätt att stanna kan beviljas.

 

Efter debatten bjöds åhörarna på fika, innan intresserade gick iväg för att se dokumentärfilmen ”Nålsögat”. Filmen skildrar situationen för papperslösa människor i Västra Götalandsområdet.

 

Läs Imäi- Göteborg, Asylgruppen i Malmö och Papperslösa Stockholms 1:a maj-uttalande om arbetskraftsinvandringslagen här.