IMÄI Stockholm - Introduktionsmöte onsdag den 14 maj

Vill du bli aktiv eller på något sätt hjälpa till i IMÄI Stockholm?

Kom på introduktionsmöte och träffa oss och lär dig mer om nätverket:

Onsdag den 14 maj, kl. 18.

Sprid gärna till vänner!