IMÄI Sörmland

Mycket har hänt sen den senaste uppdateringen!

 

Bland annat har IMÄI Nyköping och IMÄI Eskilstuna slagits ihop och bildat IMÄI Sörmland, ett sammarbete som känns både kul och praktiskt!

 

I och med sammanslagningen startades även ett nytt konto upp till vilket en gärna får donera till om en vill bidra till det fortsatta arbetet i Sörmland.

 

Kontonummer: 1049343021 på JAK Medlemsbank (clearingnr 9549).

 

För mer fortlöpande information se: https://www.facebook.com/imainykoping