Idag svarar Rätt till Vård-initiativet på regeringens bristfälliga förslag för vård till papperslösa

Rätt till vård-initiativet (http://www.vardforpapperslosa.se/) skickar idag in det gemensamma remissvaret som har stöd från inte mindre än 41 organisationer, däribland Ingen Människa är Illegal.

 

Det riktar sig mot socialdepartementets promemoria "Hälsa- och sjukvård som vistas i Sverige utan tillstånd", och kräver ett bättre heltäckande stöd för sjukvård till asylsökande och papperslösa än det förslag regeringen har tagit fram som fortfarande ämnar utesluta stora delar behövande från bra och fullständig vård.

 

Remissvaret ger även stöd till vårdpersonalens yrkesetiska ansvar, som blir omöjligt att praktisera när man måste skilja på patienter efter var de är födda istället för efter deras vårdbehov.

 

Läs mer på http://www.vardforpapperslosa.se/