Hidden voices

HIDDEN VOICES
Ett konstprojekt av papperslösa flyktingar som lever gömda i Umeå.

 

Glashuset, Umeå
13 juni kl 11:30 till 18:30
 

 

“Hidden Voices” är ett unikt projekt där papperslösa flyktingar i Umeå skapat olika konstverk. Utställningen i glashuset 13 juni är kulmen på ett långt arbete med workshops och diskussioner på teman som kultur, migration, diskriminering och identitet.

Migration är ett ständigt aktuellt ämne i det offentliga samtalet, men de människor som är mest berörda av debatten är ofta dem som har svårast att komma till tals. Genom den här utställningen ges några av Umeås mest utsatta invånare - personer som lever gömda med fara för sina liv under ständiga hot om utvisning - en möjlighet att göra sina röster hörda.

Projektet har skett i samarbete med organisationen Ingen människa är illegal och målet är att ge röst till de som annars är lättast att tysta.

 

HIDDEN VOICES
An art project by hidden documentless refugees in Umeå.

 

Where: Glashuset, Umeå
When: June 13. 11.30-18.30

 

On June 13th Glashuset will host the premiere of a very unique art exhibition. ‘Hidden voices’ is an Umeå born initiative that displays multi-media art works created by paperless asylsökande in Northern Sweden. The project is a culmination of art workshops and processes that discuss themes around culture, migration, discrimination and identity. 

The issue of migration is a heated public debate. We find that all too often those most affected by this debate, and by the political decisions of who can stay and who can’t, are real people living with the risk of deportation and threat to their lives. It is these voices that are allowed expression through this exhibition. “The aim is to provide a platform for these voices that are too easily marginalised to be heard.”