Guide för papperslösa som kontaktar socialtjänsten

SFSA (Socialarbetare för social aktion) har satt ihop en guide med tips för papperslösa som vill kontakta Socialtjänsten.