Frontex vill använda obemannade flygplan för att jaga migranter

EUs gränskontrollorgan Frontex undersöker möjligheten att använda obemannade luftfarkoster (UAV) för att jaga papperslösa. Vapenföretag har ombetts yttra sig hur deras produkter kan användas för att stoppa asylsökande att komma in i EU. I juni anordnar Frontex ett evenemang i Madrid där företag som tillverkar förarlösa plan (s.k. drönare), kommer presentera sina produkter.

 

Trots att dessa plan ursprungligen har utformats för krig och används flitigt i konfliktområden som t.ex. Palestina och Pakistan, undersöker nu Frontex hur de kan anpassas för gränsövervakning. Det Frontex vill undersöka är vilket "mervärde" de förarlösa planen kan tillföra till bl.a. kustbevakningen i EUs medlemsländer, där de t.ex. skulle kunna användas till att övervaka fartyg till sjöss under mycket längre perioder än den utrustning som används idag.

 

Europeiska kommissionen, EUs verkställande organ, offentliggjorde förra månaden en plan för att stärka Frontex. Enligt planerna ska Frontex gradvis kunna köpa eller hyra egen utrustning för att säkerställa att båtar och flygplan är till myndighetens förfogande. Sedan starten 2005 har Frontex huvudsakligen haft en samordnande roll mellan de nationella gränsförvaltningsmyndigheterna.

 

EU-kommissionär Cecilia Malmström menar att migranter "inte [är] brottslingar", utan "folk som kommer på jakt efter ett bättre liv". Tillfrågad nyligen varför plan uppfunna för militära ändamål testas för migrationskontroller, insisterade hon på att "det inte har tagits något som helst beslut i frågan" om att använda de förarlösa planen för dessa ändamål. Hon konstaterade också att "grundläggande rättigheter inte får kränkas" av Frontex och meddelade att en oberoende övervakare kommer att närvara när Frontex bistår med utvisning av asylsökande som fått avslag."Jag utesluter inte alls att det har förekommit fel som begås [av Frontex i det förflutna]”, tillade hon.

 

Denna text är översatt och förkortad, den ursprungliga artikeln (på engelska) finns här: http://www.independent.com.mt/news.asp?newsitemid=103372