Frontex-deportation från Irland

Natten till 30 april 2009 deporterades sammanlagt 62 asylsökande till Lagos, Nigeria med ett Frontexchartrat plan. Deportationen startade på Irland där 25 nigerianer flögs togs med ett specialchartrat plansom sedan mellanlandade i Madrid och plockade upp fler nigerianer som skulle deporteras. De deporterade kom även från Spanien, Luxembourg, Malta, the Storbirttannien och Slovakien.

 

Läs mer på Indymedia.