Forskare vågar ifrågasätta nationsgränser

"Delar vi på tillgångarna finns det tillräckligt för alla", säger Bridget Anderson, forskare vid University of Oxford.

 

Hon arbetar med migrationsfrågor och arbetsmarknad. I sin videoföreläsning ber hon åhörarna att föreställa sig en värld utan gränser, ifrågasätta vad nationsgränser egentligen är. Hon sätter migrationsproblemen i ett klassperspektiv, belyser vilka som räknas som migranter och vilka som inte gör det.