Förändrad bedömning av klanskydd i Somalia

Läs mer på Migrationsverkets hemsida.