Färre asyladvokater efter hårdare krav från Migrationsverket

Artikel från Yelah av Linus Kullving

 

Allt fler jurister avstår från att bli offentliga biträden i asylärenden. Anledningen är att migrationsverket har blivit mer restriktiva kring betalning. Numera är det svårare att få ut förskottsbetalning till tolk, och kraven för att få läkarintyg betalda har blivit hårdare.

 

Jurister som tar på sig att bli offentliga biträden i asylärenden har som uppgift att lägga fram asylskäl. Då många flyktingar är traumatiserade och dessutom inte talar svenska kan detta vara tidskrävande. Ett förtroende måste byggas upp i relationen, och en tolk behöver vara på plats och få betalt. För denna betalning kunde advokater tidigare ansöka om förskott av Migrationsverket. Denna möjlighet har idag inskränkts, och nu måste en sådan begäran skickas in för en noggrann behandling av migrationsverket. Detta uppger Sundsvalls Tidning i helgen (11/10).

 

– Migrationsverket betalade tidigare ut förskott regelmässigt till offentliga biträden som anlitat tolkar utan att det gjordes någon närmare prövning. Nu ska en begäran om förskott prövas noggrant. Det ska finnas särskilda skäl för att det ska beviljas, säger Stefan Rålander, jurist på migrationsverket till ST.

 

Idag har det dessutom blivit svårare för advokaterna att få ersättning för kostnaden av läkarintyg. Innan blev nästan alltid dessa betalda, men numera är det ett krav att intyget får en avgörande roll för ärendets utgång.

 

– Advokaten får alltså ligga ute med pengar för tolkkostnaderna, och det kan bli långvarigt. Och läkarundersökningen får advokaten besluta om på egen risk. Det kan ha en negativ inverkan på rättsresultatet om advokaten inte vill ta den risken, säger Michael Williams, ordförande i FARR (Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd).

 

Michael Williams uttrycker i ST en oro för att trenden med att färre jurister vill ta asylärenden kan få allvarliga följder för de asylsökande. Något som Robert Sigvardsson, advokat i Sundsvall förstärker då han avsagt sig att ta asylärenden i framtiden. Det är tråkigt, menar han, då det är ett viktigt uppdrag, men som det ser ut nu får han inte ersättning för den arbetstid han lägger ner. Om att göra en inlaga till migrationsverket säger han till ST:

 

– Allt det arbetet ersätts med maximalt två timmar av Migrationsverket, sedan finns två timmar för sammanställning av materialet. I mitt yrke ska jag ta tillvara mina klienters intressen och det kan jag inte inom de tidsmarginalerna. Jag har lagt ner mer tid än vad jag ska men det går inte i längden.

 

Sigvardsson uppger också att ämnet diskuteras mycket inom kåren just nu, och att även en kollega till honom har beslutat sig för att inte anta fler asylärenden.