FARR positiv till ändringar i utlänningslagen

Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR) välkomnar beskedet från regeringen att utlänningslagen skall ändras för att människor som lever i ett förhållande med gemensamma barn här i Sverige ska slippa ansöka om tillstånd utanför Sverige, oftast från hemlandet. Rätten till familjeliv är en mänsklig rättighet och kommer till uttryck i artikel 8 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna vars hela innehåll har införts i svensk lagstiftning.

 

FARR önskar att denna lagstiftning påskyndas för att gälla från1 juli 2009. Frågan har väckts sedan en längre tid och den kräver snabb hantering för att undvika ytterligare familjesplittring. FARR vill påpeka att sambor och eller make/maka till en EU medborgare med vistelserätt i Sverige inte behöver ansöka om till stånd från hemlandet utan att ansökan beviljas här. Detta gäller oavsett om det finns barn i förhållandet. Artikel 8 ska gälla alla och det vore önskvärt att denna diskriminering i hanteringen av en grundläggande mänsklig rättighet försvinner så att alla seriösa förhållanden oavsett om det finns gemensamma barn behandlas på ett likadant sätt.

 

Under tiden fram till en lagändring uppmanar FARR Migrationsverket att tolka begreppet en annan särskild anledning i 12 kap 18 § av utlänningslagen så att det omfattar även anknytning genom samboende eller äktenskap.

 

Ingeborg Sevastik ordförande
Michael Williams vice ordförande

FARRs hemsida