Fängslade som tecknar och skriver sökes

För att bryta barriären mellan fria och fängslade människor har några tyska aktivister börjat samla in material till ett "Fängelse-Zine".

Människor som frihetsberövats ombeds att skicka poesi, bilder, text, foton, serier, teckningar och bildkonst.

Erfarenheter från förvar och förlägningar kan mejlas till felipe@jukss.de som också lovar att svara på frågor och tankar kring projektet.