Familj gripen i Dalarna

I fredags morse stormade polisen in i familjen Rezais hem i Dalarna. De grep hela familjen, med de två barnen på fyra och två år och sa att de genast skulle köras till flygplatsen för att "åka hem". Familjen Rezai har bott i Sverige i nästan tre år sedan de flytt Afghanistan efter att ha utsatts för religiös förföljelse. Även Migrationsverket bedömde familjen osm skyddsbehövande på grund av att de kom från provinsen Helmond där det sedan länge råder inre väpnad konflikt. Men istället för att garantera familjen det skydd de enligt internationell lag har rätt till beslutade man att hänvisa familjen till "internflykt" inom Afghanistan.

Internflykt inom Afghanistan är förenat med stor fara och svårigheter. Flyktingarna förpassas ofta till slumområden i exempelvis Kabul med små eller inga möjligheter till försörjning. För Migrationsverket att göra en sådan bedömning kommer det på dem att bevisa att detta är "rimligt och relevant". När det kommer till kvinnor och barn ska detta tillämpas extra restriktivt och barnens bästa alltid komma först.

Fredagens tvångsdeportation misslyckades sedan den ena föräldern kollapsat på flyget och istället fördes hela familjen till flyktingfängelset i Märsta där Robabeh separerades från de övriga och låstes in. Sedan dess hungerstrejkar hen. Barnen kan inte sova utan sin mamma och har svårt att äta. De gråter och hela familjen vädjar nu till svenska myndigheter att ändra beslutet och följa den lag de själva stiftat som säger att familjen är skyddsbehövande och därför i rätt av skydd i Sverige.

För mer information:

Erik Haking, Asylgruppen Lund (ombud), erik.haking.712@student.lu.se