Europadomstolen stoppar utvisningar till Irak

Europadomstolen har den 22 oktober meddelat att domstolen avser att stoppa samtliga utvisningar till Bagdad som överklagas dit, detta tills en närmare bedömning av läget i Bagdad har gjorts. Detta innebär att irakiska flyktingar med lagakraftvunna beslut snabbt bör ta upp sina fall i Europadomstolen. De som har äldre beslut än 6 månader bör först begära verkställighetshinder hos Migrationsverket.

 

FARR kräver ett omedelbart stopp av alla avvisningar till Irak. Läs mer om det här.

 

Nederländerna har stoppat alla utvisningaer till Irak med hänvisning till beslutet medan Sverige fortsätter att utvisa till Irak.

 

P1 Morgon med bl.a utfrågning av Migrationsverket här.

 

UNHCR arbetar med en mall för överklaganden som kommer inom några dagar.