Cristian utvisas till Irak och tvingas lämna 15-åriga Masarra ensam

Cristian (18 år) och Masarra (15 år) kom till Sverige och sökte asyl 2008.

De kommer ursprungligen från Irak där deras pappa är journalist som lever under dödshot.

 

De bodde hos vänner i Farsta när de fick avslag på sin asylansökan 2009, och blev tvingade att flytta totalt elva gånger runt utanför Stockholm medan de båda gick i skolan.

 

I september kom beslutet om att Cristian ska utvisas till Irak och därmed skiljas från sin syster, Masarra.

Migrationsverket har därmed inte har beaktat barnets bästa i Masarras ärende eftersom hon kommer att lämnas kvar i Sverige helt utan familjeanknytning. 

 

De har bott i Sverige i fyra år och nu ska deras tillvaro rivas upp på nytt.

Eftersom de båda länge bott i Syrien tidigare så är deras minnen av Bagdad gamla och dåliga, och både Christian och Masarra säger att de känner sig mer som svenskar än som irakier.

 

Läs mer på deras blogg: http://cristianochmasarra.blogspot.se/