Avvisningshotade Elamin Bashir lyckades rymma

 Elamin Bashir kom till Sverige 2003, efter att ha utsatts för förföljelse av regimen i Sudan. Tillsammans med kamrater på högskolan i Khartoum hade Bashir försökt skapa debatt och protestera mot regeringens politik gällande bl.a. kvinnlig omskärelse och kränkningar av mänskliga rättigheter i landets södra delar. Universitetsstudenternas aktiviteter ådrog sig diktaturens uppmärksamhet. Elamin Bashir utsattes vid två tillfällen för grov misshandel av säkerhetspolisen och har kallats till domstol för att åtalas för brott mot staten. I Sverige har Bashir fortsatt sin politiska verksamhet. 2006 var han en av organisatörerna bakom en hungerstrejk på Gustav Adolfs Torg i Göteborg, som riktade sig mot den brutala diktaturen i Sudan och svenska migrationsmyndigheters beslut att återsända flyktingar dit. 6 av de 8 hungerstrejkande har idag tilldelats permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Bashir har under åren framträtt i en antal dokumentärfilmer, tv- och radiointervjuer samt dagstidningar, där han talat om den katastrofala situationen för mänskliga rättigheter i Sudan. Hans politiska aktivitet har uppmärksammats av den sudanesiska ambassaden i Sverige, vilket ytterligare stärkt hotbilden mot honom. Bashir, som är gift med en svensk medborgare, greps efter över fem år i Sverige i början av november i år. Han fördes då till Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered i väntan på avvisning.

22:a november 2008 

05.15 på lördagsmorgonen den 22:e november väcktes Elamin Bashir hastigt av personalen på förvarsenheten i Kållered. Försök att tidigare under veckan anmäla verkställighetshinder i ärendet hade misslyckats, och gränspolisen hade nu på morgonen förklarat att de avsåg hämta Bashir för att deportera honom till Sudan. Eftersom Bashir levt i Sverige i omkring fem och ett halvt år och preskriptionstiden i hans ärende skulle gå ut påföljande måndag, den 24:e november, ansåg svenska myndigheter att det var brådskande att återsända Bashir innan han återfick rätten att uppehålla sig i Sverige som asylsökande.

 

Aktivister från Ingen Människa är Ilegall och Asylrörelsen 2008 fanns på plats när en fångtransport och en polisbil anlände omkring 05.20 för att hämta Elamin Bashir från förvarsenheten. Gruppen trängdes dock snabbt undan och gränspolisens bilar lämnade Kållered strax därpå i hög hastighet.

Bashir kördes till Landvetters flygplats. Fångtransporten kördes in genom flygplatsens grindar, och ut till ett väntande kommersiellt KLM-plan som ännu inte tagit emot några passagerare. När Bashir skulle föras från fångtransporten ombord på planet lyckades han dock slita sig loss och springa. Landvetters vaktstyrka körde efter Bashir och valde att försöka få stopp på honom genom att köra på honom med väktarbilen snett bakifrån. Bashir föll till marken, slog i huvudet och förlorade en kort stund medvetandet-

 

Utan hänsyn till Bashirs skador och behov av läkarundersökning försökte fyra vakter och poliser därefter släpa ombord honom på det väntande planet. Piloten vägrade dock att ta emot den skadade passageraren och operationen fick avbrytas.

 

Samtidigt hade mellan 20 och 30 aktivister från bl.a. Ingen Människa är Illegal och Asylrörelsen 2008 anlänt till Landvetter. I brist på tillförlitliga uppgifter om vad som hänt Elamin Bashir, spände aktivisterna upp en stor banderoll med texten ”Stoppa deportationerna” i flygplatsens ankomsthall. Gruppen informerade passerande passagerare och ombordpersonal om att deras morgonflyg kunde komma att användas för att verkställa en avvisning till det krigshärjade Sudan. Aktionen uppmärksammades av ett tiotal säkerhetsvakter och en polis, men stämningen förblev relativt lugn.

 

Någon gång efter klockan 07 ringde Elamin Bashir till den då modfällda stödgruppen på Landvetter. Han var uppenbart panikslagen och klagade över svår huvudvärk och smärtor i höger ben. Bashir förklarade vad som hänt ute på flygfältet och att polisen vägrat köra honom till sjukhus efter att deportationen avbrutits. Istället hade han nu återigen körts till Migrationsverkets förvarsenhet i Kållered. En av polismännen hade lämnat honom med ett dokument där det konstaterades att han var fri eftersom polisen inte bedömde att hans avvisning skulle kunna verkställas innan preskriptionstiden löpt ut.

 

Strax därefter fattade förvarspersonalen själva beslutet att Bashir var så svårt skadad att han behövde undersökas av läkare. En förvarsanställd körde honom till Sahlgrenska Universitetssjukhusets akutintag, där han bars in på bår. Efter röntgen konstaterades att han var chockad men inte hade några allvarliga fysiska skador.

 

Polisen har själva anmält händelsen på Landvetter för internutredning. Någon JO-anmälan av polisens agerande under och efter försöket att få ombord den skadade Bashir på planet har dock ännu inte upprättats.

 

Elamin Bashir fick under lördagseftermiddagen lämna Sahlgrenska. Tisdagen den 25:e november anmälde han sig åter som asylsökande hos Migrationsverket. Han kan idag röra sig fritt inom landets gränser i väntan på att hans nya asylansökan prövas av myndigheterna.

 

Ingen Människa är Illegal- Göteborg kommer att fortsätta följa och stödja Elamin Bashirs kamp för rätten att stanna i Sverige.