Åtstramningar i dansk asylpolitik

Tisdagen den 16 mars 2010 tillkännagav den danska regeringen tillsammans med Danskt Folkeparti ytterligare åtstramningar i sin redan rasistiska flyktingpolitik.

 

 

I folkpartistisk, likväl som Sverigedemokratisk anda, genomför nu danska regeringen ett poängsystem där flyktingar och invandrare, som har oturen att ha slutstation Danmark, måste klara av språktest och ”kultur­test” för att få permanent uppehållstillstånd (PUT). Systemet går ut på att du ska få 100 poäng innan du får ditt PUT och ju mer den kultur du kommer från liknar den danska, desto lättare kommer du i praktiken ha att få stanna i Danmark. En talesperson från Danskt Folke­parti säger att ”Vi vill gärna belöna invandrare som exempelvis kommer ifrån de västliga län­derna, som är goda i språket och inte är kriminella” och likställer därmed språk­kunskaper med laglydighet. Det danska språkprovet är i nivå med engelskkunskaperna som krävs i års­kurs nio och i kulturprovet ska man kunna saker som hur ett danskt vardagsliv ser ut. Samt ger det extrapoäng att t.ex. ställa upp som tränare i det lokala fotbollslaget och andra frivilliginsatser.

 

Vad den här förändringen innebär är att vissa grupper av flyktingar och invandrare kommer få det betydligt svårare att få stanna, medan andra grupper kommer få det lättare. Har du flytt undan krig och förtryck och kommer med ett svagare socialt startkapital, prioriterar du kanske att bearbeta trau­matiska händelser ur bagaget och har kanske behov av en del stöd och hjälp innan du satsar på att lära dig vil­ken korv danskarna äter mest. Är du däremot in­van­d­­rare från Kanada, USA eller liknande länder så kommer du få det lättare att få uppehålls­­till­stånd. För att få det måste du även ha arbetat heltid i motsvarande ett och ett halvt år samt inte ha mottagit socialhjälp på tre år.

 

Dessutom ändrar Danmark reglerna för familjeåterförening – tidigare fick din partner flytta till dig om du har varit utan socialbidrag i ett år, nu gäller det istället för tre år innan. Åker du som flykting frivilligt tillbaka till ditt hemland på besök, kan du få uppehållstillståndet indraget i tio år, och du måste ha bott i Danmark i fyra år, istället för tre, för att få rösta.

 

I dessa tider av världsligt kaos är det otäckt att se hur vår granne i sydväst inte tar något ansvar för dem som har det svårast. Med motiveringen att folk skall ”tillskynda” sin integrering genomför man nu förändringar i lagstiftningen som i praktiken blir diskriminerande och förfördelande och innebär ett steg närmare den muslimfientliga staten. Vi får hoppas att den svenska regeringen blir avskräckt snarare än inspirerad.

 

Källor:

 

SR: http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2261347&BroadcastDate=&IsBlock=

DN: http://www.dn.se/nyheter/varlden/danmark-stramar-at-for-utlanningar-1.1061841

Politiken: http://politiken.dk/politik/article925342.ece