Asylsökande vägrade bli SÄPO:s spion. Nu ska han utvisas.

När asylsökande Hameed Al-Obaidi vägrade spionera på exilirakier i Sverige för
SÄPO:s räkning  avslogs hans asylansökan utan att han fick möjlighet att överklaga. Nu ska han utvisas trots starka asylskäl.

När irakiern Abdulhameed Hameed Al-Obaidi sökte asyl i Sverige kallades han till samtal med SÄPO. De ville att han skulle spionera på exilirakier i Sverige. Han vägrade och några dagar senare avslogs hans asylansökan, men detta fick han inte veta. Först flera månader senare, när tiden för att överklaga beslutet gått ut fick han beskedet. Strax därefter greps han på ett brutalt sätt av fyra  poliser och sattes i häkte med motiveringen att det fanns risk för att han skulle avvika. Men detta förnekas av Per-Erik Bjurholm på Migrationsverket i Boden, han hade inte gett någon order om häktning. Polisen har tidigare uttalat att de aldrig agerar utan mandat från Migrationsverket i sådana ärenden, men i Hameeds fall skedde det uppenbarligen ändå.

Senare skickades Hameed till förvaret i Gävle. Under hans tid där inträffade ett självmordsförsök, vilket omnämndes i tidningen Arbetarbladet. Hameed citerades och riktade hård kritik mot förvaret.Läs mer. Dagen därefter förflyttades han till kronobergshäktet, någon motivering har inte gått att få. Nu har han förflyttats till flyktingförvaret i Flen. Han har fått faxa in en ansökan till Europadomstolen med hänvisning till regel 39 (hot om tortyr) och hans ombud har lämnat in en ny ansökan.

Hameed har starka asylskäl och kommer från Bagdad, just den delen av Irak som UNHCR skarpt kritiserat Sverige för att man utvisar flyktingar till. Men utvisningsbeslutet kvartstår.

Nätverket Ingen människa är illegal ställer sig starkt emot att utvisningen genomförs och kräver att SÄPO:s inblandning i beslutet reds ut. Att få asyl undan förföljelse är en rättighet och ska inte påverkas av hur villig man är att spionera på sina landsmän.