Asylorganisationer i hela världen

Nu kan vi få kontakt med organisationer i flera andra länder. 

På welcome to europe http://w2eu.info/ hittar du organisationer i Europeiska länder och på Fahamu Refugee legal aid http://frlan.org/node/270 finns utomeuropeiska länder listade. 

 

Båda siterna tar tacksamt emot tips på organisationer som inte finns listade och uppdaterad kontaktinformation till listade organisationer.