Antalet papperslösa väntas öka dramatiskt

Antalet papperslösa arbetare runt om i världen kommer att öka dramatiskt i spåren av den globala finanskrisen. Det tror företrädare för den Internationella Fackföreningskonfederationen, ITUC.

 

Läs mer på Yelah