Allt åt alla Stockholm: Projekt RÖVA – Rättssäker övervakning av välfärdens avskaffare

Projektnamn: RÖVA – Rättssäker övervakning av välfärdens avskaffare. Fas 3; Implementering

Projektägare: Allt åt alla, verksamhetsområde återbördande av skattemedel

 

Projektet innefattar ett gemensamt åtagande för Allt åt alla och
andra organ för kontroll av svenska skatteflyktingar. Detta bl.a. mot
bakgrund av att Polisen, Skatteverket och andra myndigheter har vissa
svårigheter att nå dessa gömda grupper. Föreliggande genomförandeprojekt
har föregåtts av en förstudie (fas 1). I denna genomlysning, som
Skatteverket har gjort, framkommer att det varje år försvinner minst 46
miljarder kronor i skatt som borde ha betalats på grund av
internationella transaktioner. Det är en tredjedel av det totala
skattefelet på 133 miljarder kronor.

I de senaste årens pilotprojekt (fas 2) har Skatteverket ökat sina
kontroller av svenskar som har gömda inkomster i skatteparadis och
tidigare skatteparadis. För att hitta och kontrollera aktuella
transaktioner så har flera olika typer av informationskällor använts.

I föreliggande projekt (fas 3) som är den slutgiltiga implementeringen
av projektet är syftet att i ordinarie verksamhet nu införa en
omfattande screening av områden och grupper som bedöms vara särskilt
tungt skattebrottsbelastade. Det är i huvudsak i höginkomsttagarområden
såsom Saltsjöbaden, Östermalm och Nacka som sådana brott förekommer.
Därför kommer fas 3 punktmarkera vissa utvalda platser i dessa områden.

 

Denna vecka genomförs RÖVA-kontroller för att hitta entreprenörer, sk ”skattepapperslösa” på Stureplan.