Aktion mot deportation blockerade Märstaförvaret

Natten mot tisdag den 20 oktober mötte polisen en bestämd blockad mot den planerade utvisningen av flyktingar till diktaturen Burundi vid Migrationsverkets flyktingförvar i Märsta.

 

Daniella, som flytt förföljelsen i det krigsdrabbade Burundi skulle hämtas 04.00 för att sättas på ett specialchartarat flyg tillsammans med flertalet andra burundier från bland annat flyktingförvaret i Flen. Demonstranterna, som kom till förvaret redan 01.45 möttes av blickar från de flyktingar som satt bakom de säkerhetsbyggda fönstren. Flera handskrivna lappar trycktes upp mot plexi-glasen med texter som ”we want freedom”, andra signalerade med sina händer för att visa hur dåligt mådde, gick på mediciner eller t om ville ta sina liv.

 

Demonstranterna blockerade en av de två utfarterna med en bil parkerad på tvären, samtidigt som den andra sidan täcktes upp av demonstranterna själva. Fler och fler poliser anlände till platsen utan att veta vad de skulle göra. Trots blöta och kyla fanns dock inga tecken på att ge upp från demonstranternas sida. Polisen kallade in en bärgningsbil för att bogsera bort bilen som ingick i blockaden av de två utfarterna. Men efter information från demonstranterna – att flyktingarna kommer att fängslas av diktaturen om de avvisas samt att ingen kan kräva av honom som förare att vara en del av en deportation – valde till slut föraren i bärgningsbilen att vända och till polisens förtret, vägra utföra jobbet. Detta välkomnades med applåder av armkrokskedjan demonstranter som ställt sig framför bilen.

 

Då klockan passerat 05.00 och transporten var mer än en timma försenad valde polisen att gå in och bryta upp blockaden och gripa sex personer. Enligt polisen kommer de gripna sannolikt att åtalas för "ohörsamhet mot ordningsmakt" och "våldsamt motstånd", vilket är befängt då de som ingick i blockaden gjorde det tydligt klart för polisen redan innan gripandet, bl a med megafonen att det enbart var fråga om passivt motstånd. Polisen svarade att "passivt" är samma som "våldsamt".

 

Det är ännu inte helt klart om deportationerna har verkställts eller ej. Varken Migrationsverket, Stockholmspolisen eller Gränspolisen uttalar sig.

 

Under 2008 behandlades 220 ärenden från just Burundi, endast 35 av dessa fick stanna i Sverige. Enligt Amnesty Internationals årsrapport från 2008 är rättssäkerheten dålig i Burundi. Polis och militär torterar, griper eller frihetsberövar människor godtyckligt. Våldtäkter är också vanligt, samt att journalister hotas i sin yrkesutövning. Migrationsverket såväl som regeringen och UD är väl medvetna om läget i Burundi, ändå är okänsligheten på gränsen till kriminell.

 

För att möjliggöra utvisningen har Sverige släppt in en diplomat från Burundi för att identifiera flyktingarna, bland annat genom att lämna ut deras asylhandlingar! Med andra ord förser Sverige diktaturen med detaljerad information om personernas flyktingskäl, såsom människorätts- , politiskt- eller journalistiskt arbete! Svensk polis som följer med på ”utvisningschartern” tvingas övernatta innan hemresan till Sverige, men inte i Burundi, utan i Kenya där situationen bedöms vara lugnare. Att regeringen, som starkt avråder svenskar att resa till Burundi pga att det är farligt, inte anser att politiska flyktingar eller jagade journalister är värda samma omtanke är ett skälvande bevis på statens rasism.

 

Aktion mot deportation vill lyfta fram det ansvar som alla människor bär på då man med tystnad godkänner deportationsmaskineriet. Protester och blockader och information om vad som händer är några av våra verktyg, men vi behöver fler. Vi vill därför uppmana poliser, piloter, flygplatspersonal, förvarspersonal, matleverantörer till förvar, resebyråagenter och alla andra som deltar:

  • Lägg ner vapnen!
  • Vägra, hoppa av eller övertala dina arbetskamrater att inte delta i deportationer, inlåsning eller förberedelser för deportationer!
  • Stoppa utvisningarna – Återinför rätten till asyl!

Mer info: www.aktionmotdeportation.se