Aktion mot Air Finland och nya tvångsdeportationer till Irak

Onsdagen den 15 juni planerar Frontex och den svenska staten ännu en massdeportation av ett antal irakiska flyktingar från Sverige till Bagdad med hjälp av flygbolaget Air Finland.

 

Nyligen stoppades utvisningen av en afghansk man som svenska myndigheter beslutat att deportera till Italien. Verkställandet skulle ha skett vid en reguljär flygning av Norwegian Airlines men efter en framgångsrik kampanj där många människor hörde av sig till Norwegian och protesterade mot att bolaget medverkar till inhumana tvångsavvisningar och uppmanade företaget att inte delta, stoppades utvisningen tillfälligt.

Mannen riskerar fortfarande utvisning. Men! Tillsammans kan vi fortsätta upplysa de flygbolag, som mot ersättning medverkar till massdeportationerna, att det inte är deras uppgift att bryta mot mänskliga rättigheter och därmed springa myndigheternas avskyvärda ärenden.
Nu har vi fått information om att Air Finland tänker bistå med en stor deportation av asylsökande inom den närmsta tiden. Hjälp till och kontakta Air Finland och vädra ditt missnöje över detta. Använd gärna mallen nedan, både den svenska och den engelska, och maila till samtliga personer och avdelningar i bolaget som finns bifogade. Hjälp också till med att sprida denna kampanj så att så många människor som möjligt får tillgång till denna information och får möjlighet att agera.

Tillsammans ska vi stoppa massdeportationerna!

Exempel på brev på engelska

Next Wednesday, June 15th, a plane containing people who, against their will, are being deported from Sweden and Europe to an uncertain future in countries they have left, due to fear, poverty and inhumane living conditions and often after long and dangerous journeys, in the hope of a better future.

To execute these cruel and forced deportations Swedish authorities use private airlines which are paid to assist – and therefore are to be considered jointly responsible – in stripping these people of their human rights by forcing them to return to a life in fear and misery. 

But there are those who show real courage in standing up to these violations. Some time ago pilots on a SAS-aircraft refused to departure when it came to their attention that some of the passengers had been forced on to the plane and were being deported against their will. Lately other airlines have followed this example and refrained from participing in forced deportations when the situation was revealed.

Now it has come to my attention that Air Finland has been selected to execute the next forced mass deportation. In my opinion, I can not see how it is Air Finland’s duty to carry out such a repulsive act and violating the ECHRs 8th article on human rights (as these deportations also contribute to break up families). By choosing to participate Air Finland also chooses to be co-responsible for inhumane actions and policies and openly sanctioning these violations.

The Swedish authorities denial of these rights has been widely criticized by UNCHR and by assisting in these actions also comes a responsibility for the lives that are handled.

I therefore urge Air Finland to say no to inhuman and cruel deportations of innocent people and instead say yes to human rights and a life in peace and liberty for everyone, no matter nationality or descent.

Contact information:
OBS! Maila till samtliga personer och avdelningar i bolaget!

jukka.mustila@airfinland.fi
esa.karppinen@berling.fi
mika.helenius@airfinland.fi
Tel.+358 40 90 30 250
lauri.komi@airfinland.fi
anssi.kivela@airfinland.fi
Customer service: info@airfinland.fi 
charter@airfinland.fi 
ACMI@airfinland.fi 
Tel. +358 (0)9 251 200
Fax. +358 (0)9 251 20 200

Exempel på brev på svenska:

Nästa vecka lyfter ett plan med människor som mot sin vilja deporteras från Sverige och Europa till en osäker framtid i länder de på grund av rädsla, fattigdom och usla levnadsvillkor lämnat, ofta under långa och farliga resor, i hopp om en bättre framtid. 

För att verkställa dessa inhumana tvångsavvisningar använder sig svenska myndigheter av privata flygbolag som mot ersättning erbjuds att bistå, och därigenom göra sig medansvariga, till att människor förvägras sina mänskliga rättigheter och tvingas tillbaka till ett liv i rädsla och misär. 
Men det finns de som visar på verkligt civilkurage och står upp mot dessa kränkningar. För en tid sedan vägrade piloterna på ett SAS plan, som chartrats för just detta ändamål, att lyfta när det framkom att passagerare tvingats ombord för att utvisas. Senare har även andra flygbolag följt efter och avstått från att medverka till tvångsavvisningarna när de uppmärksammats om situationen.

Nu har det kommit till min kännedom att Air Finland är det bolag som kontaktats för att genomföra nästa massdeportation . Min åsikt är att det inte är Air Finlands uppdrag att medverka till inhumana tvångsavvisningar som kränker människovärdet och dessutom strider mot Europakonventionens åttonde artikel om mänskliga rättigheter (eftersom dessa deportationer också innebär splittring av familjer). Genom ett medverkande i deportationerna tar Air Finland ett aktivt ställningstagande mot dessa rättigheter och för en inhuman flyktingpolitik.

De svenska utvisningarna av medborgare från Irak och Afghanistan har kritiserats av UNHCR och genom att medverka till dessa tillkommer också ett ansvar för de liv som hanteras.
Jag uppmanar därför Air Finland att säga nej till människorättsvidriga deportationer och istället säga ja till människors rätt att leva i fred och frihet oavsett nationalitet eller härkomst. 

Kontaktinformation:
OBS! Maila till samtliga personer och avdelningar i bolaget!

jukka.mustila@airfinland.fi
esa.karppinen@berling.fi
mika.helenius@airfinland.fi
Tel.+358 40 90 30 250
lauri.komi@airfinland.fi
anssi.kivela@airfinland.fi
Kundservice: info@airfinland.fi 
charter@airfinland.fi
ACMI@airfinland.fi 
Tel. +358 (0)9 251 200
Fax. +358 (0)9 251 20 200