34 papperslösa utvisade från Nederländerna i deportation samordnad av Frontex

Onsdagen den 17 december deporterades 34 papperslösa med ett europeiskt charterplan från Nederländerna. Spanien, Sverige och Tyskland deltog också i denna deportation som samordnades av Frontex. 14 av de 34 papperslösa kom från Nederländerna. Deportationen var resultatet av en intensiv samordning av de deltagande länderna. Den 25 juni deporterades 25 papperlösa från Nederländerna, även då med ett europeiskt charterflyg.