200 000 till hbt-unga och barn till papperslösa

Yvonne Ruwaida, (MP) oppositionsborggarråd, delar idag ut årets Gröna fond-pris till Egalia och Ingen människa är illegal vid en ceremoni på Centralstationen på den Internationella miljödagen 5 juni.

 

Miljöpartiet är emot stora löneskillnader så halva borgarrådslönen, efter gjorda avdrag, avsätts till Grön fond som går till frivilligorganisationer som gjort en insats socialt eller ekologiskt.

 

100 000 kronor går till RFSL:s fritidsgård Egalia, som erbjuder en unik mötesplats för HBT-ungdomar. Verksamheten lockar 2 500 ungdomar/året. Egalia har drivits av medel från Allmänna arvsfonden men nu är de tre åren, som fonden kan ge bidrag, över. Men den borgerliga majoriteten Stockholm stad har ännu inte beslutat om Egalia ska få stöd.

 

- Unga hbt-personer har rätt till en mötesplats där de känner att de kan vara sig själva och hitta vem man är i ett samhälle där heteronormen råder och hatbrott och diskriminering förekommer. Grön fond stöder Egalia med hopp om att många fler mötesplatser för hbt-ungdomar ska öppnas i såväl Stockholm som i övriga Sverige då behovet är stort, säger Yvonne Ruwaida.

 

100 000 kronor går till Nätverket Ingen människa är illegal, som fyller en viktig funktion i sitt arbete med att stödja dels människor som söker asyl, dels de som fått avslag på sin asylansökan och måste gömma sig undan myndigheterna, de så kallade papperslösa. Nätverket arbetar också aktivt med opinionsbildning, inte bara i Stockholm utan även i övriga landet. I Stockholm ordnar man aktiviteter för barn och unga och behöver en lokal att vara i.

 

- Ingen i Sverige borde behöva gömma sig. Men dagens migrationspolitik garanterar inte alla människors lika rätt till ett tryggt liv. Barnen till de asylsökande och papperslösa far extra illa av familjens otrygga situation. De behöver miljöombyte och nya kontakter, det hoppas vi kunna hjälpa dom med genom Grön fond, säger Yvonne Ruwaida (MP).

 

För kommentarer:

Yvonne Ruwaida (MP) oppositionsborgarråd 0761- 29 18 95.

 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Stockholms stadshus, Ragnar Östbergs plan 1, 105 35 STOCKHOLM
08-508 29 000 (växel)